Stimulerend in Ontwikkeling!Lees meer over startpunt

Je kind aanmeldenAltijd in de buurtOuderloginVind een peuterspeelzaal in de buurt

Peuterstartgroepen weer open per 11 mei

23 april 2020
Zoals op de persconferentie van dinsdag 21 april is aangekondigd kan de kinderopvang vanaf 11 mei weer open. Een goed bericht voor ons allen! Natuurlijk willen wij dit wel verantwoord doen en zullen w...

Compensatie ouders

23 maart 2020
-Update 17 april 2020-De afgelopen weken is er op landelijk niveau hard gewerkt aan de uitwerking van de compensatieregeling voor de ouderbijdrage. Deze compensatieregeling is nu rond, de overheid bli...

Certificaat Samenwerken aan kwaliteit

17 juni 2019
Ook over het jaar 2018 zijn er tegen onze organisatie geen klachten ingediend bij de geschillencommissie kinderopvang.Al onze locaties hebben onlangs hiervoor een certificaat ontvangen.

Pilot 16 uur VVE van start op peuterstartgroep de Kleine Beer

29 mei 2019
Het kabinet gaat meer investeren in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Hierdoor zijn gemeenten verplicht om in 2020 een aanbod te verzorgen van 16 uur per week voor peuters met een VVE-indicati...