Stimulerend in Ontwikkeling!Lees meer over startpunt  Bekijk video

Je kind aanmeldenAltijd in de buurtOuderloginVind een peuterstartgroep in de buurt

Startpunt op televisie!

28 juni 2021
Op 18 mei j.l. opnames zijn er opnames gemaakt door het programma Holland van Boven van SBS6. Holland van Boven vliegt over heel Nederland en strijkt iedere week neer in een andere provincie. Zij ontm...

Aanpassing Veiligheids- en gezondheidsbeleid

07 juni 2021
Wij willen u er op attenderen dat er een aanpassing heeft plaatsgevonden in het Veiligheids- en gezondheidsbeleid.De aanpassing betreft het voorwoord.Het Veiligheids- en gezondheidsbeleid is te vinden...

Oproep oudervertegenwoordiging

20 mei 2021
Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die zitting willen nemen in onze oudervertegenwoordiging.Als Startpunt vinden wij het belangrijk om in samenspraak met ouders het beleid van deorganisatie...

Buitenschoolse opvang vanaf 19 april weer volledig open

15 april 2021
Vanaf maandag 19 april gaan onze buitenschoolse opvanglocaties weer volledig open! Net als bij de dagopvang en het basisonderwijs worden aanvullende maatregelen genomen om mogelijke verspreiding van h...