Stimulerend in Ontwikkeling!Lees meer over startpunt

Je kind aanmeldenAltijd in de buurtOuderloginVind een peuterspeelzaal in de buurt

Aanpassing beleidsstukken

17 april 2019
Wij willen u er op attenderen dat er aanpassingen hebben plaatsgevonden in de volgende beleidsstukken:•Pedagogisch beleid •Veiligheids- Gezondheidsbeleid (wegwijzer BSO is te vinden onder BSO de Fladd...

Oproep

17 april 2019
Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die zitting willen nemen in onze oudervertegenwoordiging. Als Startpunt vinden wij het belangrijk om in samenspraak met ouders het beleid van de organisatie v...

Certificaat samenwerken aan kwaliteit

30 mei 2018
Over het jaar 2017 zijn er tegen onze organisatie geen klachten ingediend bij de geschillencommissie kinderopvang.Al onze locaties hebben onlangs hiervoor een certificaat ontvangen.

Verordening subsidieregeling

02 februari 2018
Download hier de Verordening subsidieregeling