Feest

Feest

Op elke locatie wordt aandacht besteed aan diverse feesten. Zowel de feesten die worden gevierd als de wijze waarop dit gebeurt kan per locatie verschillen. Op elke locatie wordt u ruim van tevoren hierover geïnformeerd.


Op elke locatie wordt de verjaardag van uw peuter gevierd. Dit gebeurt altijd in overleg met u. Mocht u dit niet op prijs stellen wilt u dan de pedagogisch medewerker hierover inlichten.