Stimulerend in Ontwikkeling!Lees meer over startpunt

Je kind aanmeldenAltijd in de buurtOuderloginVind een peuterstartgroep in de buurt

Opening peuterstartgroepen 8 februari

15 februari 2021
Het kabinet heeft besloten dat de kinderopvang vanaf 8 februari weer open gaat. Dit betekent dat de dagopvang tot 4 jaar, waaronder onze peuterstartgroepen vallen, open gaan. De BSO (vanaf 4 jaar) bli...

Sluiting locaties Startpunt vanaf 16-12-20

17 december 2020
De overheid heeft besloten vanaf 16 december 2020 tot  8 februari 2021 alle scholen en de kinderopvang te sluiten.Dit betekent dat in deze periode alle locaties van Startpunt (peuterstartgroepen...

Aanpassing beleidsstukken

14 juli 2020
Wij willen u er op attenderen dat er aanpassingen hebben plaatsgevonden in de volgende beleidsstukken:Pedagogisch beleid Peuterstartgroepen Pedagogisch beleid BSO Beleidsplan Veiligheid en GezondheidI...

Compensatieregeling ouderbijdrage Kinderopvang

11 juni 2020
Met ingang van 8 juni gaat alle kinderopvang weer regulier open. Onze peuterstartgroepen waren per 11 mei al regulier opengegaan. Per 8 juni geldt dat ook voor de buitenschoolse opvang, die vanaf 11 m...