Stimulerend in Ontwikkeling!Lees meer over startpunt

Je kind aanmeldenAltijd in de buurtOuderloginVind een peuterstartgroep in de buurt

Aanpassing beleidsstukken

14 juli 2020
Wij willen u er op attenderen dat er aanpassingen hebben plaatsgevonden in de volgende beleidsstukken:Pedagogisch beleid Peuterstartgroepen Pedagogisch beleid BSO Beleidsplan Veiligheid en GezondheidI...

Compensatieregeling ouderbijdrage Kinderopvang

11 juni 2020
Met ingang van 8 juni gaat alle kinderopvang weer regulier open. Onze peuterstartgroepen waren per 11 mei al regulier opengegaan. Per 8 juni geldt dat ook voor de buitenschoolse opvang, die vanaf 11 m...

Peuterstartgroepen weer open per 11 mei

23 april 2020
Zoals op de persconferentie van dinsdag 21 april is aangekondigd kan de kinderopvang vanaf 11 mei weer open. Een goed bericht voor ons allen! Natuurlijk willen wij dit wel verantwoord doen en zullen w...

Compensatie ouders

23 maart 2020
-Update 17 april 2020-De afgelopen weken is er op landelijk niveau hard gewerkt aan de uitwerking van de compensatieregeling voor de ouderbijdrage. Deze compensatieregeling is nu rond, de overheid bli...