Stimulerend in Ontwikkeling!Lees meer over startpunt

Je kind aanmeldenAltijd in de buurtOuderloginVind een peuterspeelzaal in de buurt

Inspectierapport KDV

01 februari 2018
De gemeente Noordoostpolder ging onlangs akkoord met een volledige harmonisatie per 1 januari 2017. Hiermee worden alle 16 bestaande Peuterspeelzalen (PSZ) omgezet van peuteropvang naar kinderdagverbl...

Verordening subsidieregeling

02 februari 2018
Download hier de Verordening subsidieregeling