Stimulerend in Ontwikkeling!Lees meer over startpunt  Bekijk video

Je kind aanmeldenAltijd in de buurtOuderloginVind een peuterstartgroep in de buurt

Aanpassing Pedagogisch beleidsplan

07 september 2021
Wij willen u er op attenderen dat er aanpassingen hebben plaatsgevonden in het Pedagogisch Beleidsplan Peuterstartgroepen.Het beleidsplan is te vinden op onze website onder het kopje informatie.Mocht...

Startpunt op televisie!

28 juni 2021
Op 18 mei j.l. opnames zijn er opnames gemaakt door het programma Holland van Boven van SBS6. Holland van Boven vliegt over heel Nederland en strijkt iedere week neer in een andere provincie. Zij ontm...

Aanpassing Veiligheids- en gezondheidsbeleid

07 juni 2021
Wij willen u er op attenderen dat er een aanpassing heeft plaatsgevonden in het Veiligheids- en gezondheidsbeleid.De aanpassing betreft het voorwoord.Het Veiligheids- en gezondheidsbeleid is te vinden...

Oproep oudervertegenwoordiging

20 mei 2021
Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die zitting willen nemen in onze oudervertegenwoordiging.Als Startpunt vinden wij het belangrijk om in samenspraak met ouders het beleid van deorganisatie...