Nieuws

Aanpassing Pedagogisch beleidsplan

07 september 2021
Wij willen u er op attenderen dat er aanpassingen hebben plaatsgevonden in het Pedagogisch Beleidsplan Peuterstartgroepen.Het beleidsplan is te vinden op onze website onder het kopje informatie.Mocht...

Startpunt op televisie!

28 juni 2021
Op 18 mei j.l. opnames zijn er opnames gemaakt door het programma Holland van Boven van SBS6. Holland van Boven vliegt over heel Nederland en strijkt iedere week neer in een andere provincie. Zij ontm...

Aanpassing Veiligheids- en gezondheidsbeleid

07 juni 2021
Wij willen u er op attenderen dat er een aanpassing heeft plaatsgevonden in het Veiligheids- en gezondheidsbeleid.De aanpassing betreft het voorwoord.Het Veiligheids- en gezondheidsbeleid is te vinden...

Oproep oudervertegenwoordiging

20 mei 2021
Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die zitting willen nemen in onze oudervertegenwoordiging.Als Startpunt vinden wij het belangrijk om in samenspraak met ouders het beleid van deorganisatie...

Buitenschoolse opvang vanaf 19 april weer volledig open

15 april 2021
Vanaf maandag 19 april gaan onze buitenschoolse opvanglocaties weer volledig open! Net als bij de dagopvang en het basisonderwijs worden aanvullende maatregelen genomen om mogelijke verspreiding van h...

Opening peuterstartgroepen 8 februari

15 februari 2021
Het kabinet heeft besloten dat de kinderopvang vanaf 8 februari weer open gaat. Dit betekent dat de dagopvang tot 4 jaar, waaronder onze peuterstartgroepen vallen, open gaan. De BSO (vanaf 4 jaar) bli...

Sluiting locaties Startpunt vanaf 16-12-20

17 december 2020
De overheid heeft besloten vanaf 16 december 2020 tot  8 februari 2021 alle scholen en de kinderopvang te sluiten.Dit betekent dat in deze periode alle locaties van Startpunt (peuterstartgroepen...

Aanpassing beleidsstukken

14 juli 2020
Wij willen u er op attenderen dat er aanpassingen hebben plaatsgevonden in de volgende beleidsstukken:Pedagogisch beleid Peuterstartgroepen Pedagogisch beleid BSO Beleidsplan Veiligheid en GezondheidI...

Compensatieregeling ouderbijdrage Kinderopvang

11 juni 2020
Met ingang van 8 juni gaat alle kinderopvang weer regulier open. Onze peuterstartgroepen waren per 11 mei al regulier opengegaan. Per 8 juni geldt dat ook voor de buitenschoolse opvang, die vanaf 11 m...

Peuterstartgroepen weer open per 11 mei

23 april 2020
Zoals op de persconferentie van dinsdag 21 april is aangekondigd kan de kinderopvang vanaf 11 mei weer open. Een goed bericht voor ons allen! Natuurlijk willen wij dit wel verantwoord doen en zullen w...

Compensatie ouders

23 maart 2020
-Update 17 april 2020-De afgelopen weken is er op landelijk niveau hard gewerkt aan de uitwerking van de compensatieregeling voor de ouderbijdrage. Deze compensatieregeling is nu rond, de overheid bli...

Certificaat Samenwerken aan kwaliteit

17 juni 2019
Ook over het jaar 2018 zijn er tegen onze organisatie geen klachten ingediend bij de geschillencommissie kinderopvang.Al onze locaties hebben onlangs hiervoor een certificaat ontvangen.

Pilot 16 uur VVE van start op peuterstartgroep de Kleine Beer

29 mei 2019
Het kabinet gaat meer investeren in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Hierdoor zijn gemeenten verplicht om in 2020 een aanbod te verzorgen van 16 uur per week voor peuters met een VVE-indicati...

Aangepaste beleidsstukken

17 april 2019
Wij willen u er op attenderen dat er aanpassingen hebben plaatsgevonden in de volgende beleidsstukken:•Pedagogisch beleid •Veiligheids- Gezondheidsbeleid  •Stage en vrijwilligersbeleid Deze stukken zi...

Oproep

17 april 2019
Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die zitting willen nemen in onze oudervertegenwoordiging. Als Startpunt vinden wij het belangrijk om in samenspraak met ouders het beleid van de organisatie v...

Verordening subsidieregeling

02 februari 2018
Download hier de Verordening subsidieregeling

Inspectierapport KDV

01 februari 2018
De gemeente Noordoostpolder is akkoord gegaan met een volledige harmonisatie per 1 januari 2017. Hiermee worden alle 16 bestaande Peuterstartgroepen omgezet van peuteropvang naar kinderdagverblijf. De...