Nieuws

Aanpassing beleidsstukken

14 juli 2020
Wij willen u er op attenderen dat er aanpassingen hebben plaatsgevonden in de volgende beleidsstukken:Pedagogisch beleid Peuterstartgroepen Pedagogisch beleid BSO Beleidsplan Veiligheid en GezondheidI...

Compensatieregeling ouderbijdrage Kinderopvang

11 juni 2020
Met ingang van 8 juni gaat alle kinderopvang weer regulier open. Onze peuterstartgroepen waren per 11 mei al regulier opengegaan. Per 8 juni geldt dat ook voor de buitenschoolse opvang, die vanaf 11 m...

Peuterstartgroepen weer open per 11 mei

23 april 2020
Zoals op de persconferentie van dinsdag 21 april is aangekondigd kan de kinderopvang vanaf 11 mei weer open. Een goed bericht voor ons allen! Natuurlijk willen wij dit wel verantwoord doen en zullen w...

Compensatie ouders

23 maart 2020
-Update 17 april 2020-De afgelopen weken is er op landelijk niveau hard gewerkt aan de uitwerking van de compensatieregeling voor de ouderbijdrage. Deze compensatieregeling is nu rond, de overheid bli...

Certificaat Samenwerken aan kwaliteit

17 juni 2019
Ook over het jaar 2018 zijn er tegen onze organisatie geen klachten ingediend bij de geschillencommissie kinderopvang.Al onze locaties hebben onlangs hiervoor een certificaat ontvangen.

Pilot 16 uur VVE van start op peuterstartgroep de Kleine Beer

29 mei 2019
Het kabinet gaat meer investeren in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Hierdoor zijn gemeenten verplicht om in 2020 een aanbod te verzorgen van 16 uur per week voor peuters met een VVE-indicati...

Aangepaste beleidsstukken

17 april 2019
Wij willen u er op attenderen dat er aanpassingen hebben plaatsgevonden in de volgende beleidsstukken:•Pedagogisch beleid •Veiligheids- Gezondheidsbeleid  •Stage en vrijwilligersbeleid Deze stukken zi...

Oproep

17 april 2019
Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die zitting willen nemen in onze oudervertegenwoordiging. Als Startpunt vinden wij het belangrijk om in samenspraak met ouders het beleid van de organisatie v...

Verordening subsidieregeling

02 februari 2018
Download hier de Verordening subsidieregeling

Inspectierapport KDV

01 februari 2018
De gemeente Noordoostpolder is akkoord gegaan met een volledige harmonisatie per 1 januari 2017. Hiermee worden alle 16 bestaande Peuterstartgroepen omgezet van peuteropvang naar kinderdagverblijf. De...