Nieuws

Compensatie ouders

23 maart 2020
Inmiddels is bekend gemaakt dat ouders de kosten van de kinderopvang terug gaan krijgen voor de periode dat ze hun kinderen niet mogen brengen vanwege de coronacrisis.Dit geldt in ieder geval over de...

Certificaat Samenwerken aan kwaliteit

17 juni 2019
Ook over het jaar 2018 zijn er tegen onze organisatie geen klachten ingediend bij de geschillencommissie kinderopvang.Al onze locaties hebben onlangs hiervoor een certificaat ontvangen.

Pilot 16 uur VVE van start op peuterstartgroep de Kleine Beer

29 mei 2019
Het kabinet gaat meer investeren in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Hierdoor zijn gemeenten verplicht om in 2020 een aanbod te verzorgen van 16 uur per week voor peuters met een VVE-indicati...

Aanpassing beleidsstukken

17 april 2019
Wij willen u er op attenderen dat er aanpassingen hebben plaatsgevonden in de volgende beleidsstukken:•Pedagogisch beleid •Veiligheids- Gezondheidsbeleid  •Stage en vrijwilligersbeleid Deze...

Oproep

17 april 2019
Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die zitting willen nemen in onze oudervertegenwoordiging. Als Startpunt vinden wij het belangrijk om in samenspraak met ouders het beleid van de organisatie v...

Verordening subsidieregeling

02 februari 2018
Download hier de Verordening subsidieregeling

Inspectierapport KDV

01 februari 2018
De gemeente Noordoostpolder is akkoord gegaan met een volledige harmonisatie per 1 januari 2017. Hiermee worden alle 16 bestaande Peuterstartgroepen omgezet van peuteropvang naar kinderdagverblijf. De...