Aangepaste beleidsstukken

17 april 2019

Wij willen u er op attenderen dat er aanpassingen hebben plaatsgevonden in de volgende beleidsstukken:
•Pedagogisch beleid
•Veiligheids- Gezondheidsbeleid  
•Stage en vrijwilligersbeleid

Deze stukken zijn te vinden op onze website:. 

Mocht u als ouder een reactie willen geven op deze stukken dan kan dit via info@start-punt.com