Inspectierapport KDV

01 februari 2018

De gemeente Noordoostpolder ging onlangs akkoord met een volledige harmonisatie per 1 januari 2017. Hiermee worden alle 16 bestaande Peuterspeelzalen (PSZ) omgezet van peuteropvang naar kinderdagverblijf. Deze harmonisatie is onderdeel van het landelijk beleid ‘harmonisatie peuterspeelwerk’.

Alle 16 PSZ’en worden per 1 januari 2017 geregistreerd als KDV. Tot die datum blijven zij als PSZ functioneren en geregistreerd staan en voert de GGD de jaarlijkse inspecties van deze 16 vestigingen volgens de voorwaarden als PSZ uit.

Deze 16 vestigingen blijven onderdeel van de SPN, er vindt geen naamswijziging plaats.

Download hier het inspectierapport tellend voor alle locaties