Tjallewalle

Acacialaan 12 8302 AK Emmeloord

tjallewalle@start-punt.com

06-40451822  

LRK nummer: 330138364

Facebook 

                                                 

pedagogisch medewerkers:                                               
Karin Scholtens-Bleeker                                                        
Lydia Boomsma                                                                    
Demy Westeneng
Alice Bossers       
                                                                   
                                                                                               
Openingstijden:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag de hele dag.
Woensdag de ochtend.                                                                                              

Aanmelden


Openingstijden:

ochtend brengen
ochtend halen
middag brengen
middag halen
8:00 12:0012:4514:45


Heeft uw kind een VVE indicatie? Dan krijgt uw kind meer uren aanbod, in totaal 960 uur verspreid over 60 weken.
Tussen de leeftijd van 2 - 2,5 jaar mag uw kind opbouwen, vanaf 2.5 jaar wordt u kind geacht 16 uur per week naar de peuterstartgroep te gaan.
Voor locatie Tjallewalle geldt dat uw kind met VVE-indicatie vanaf 2,5 jaar 4 ochtenden of 3 ochtenden + 2 middagen naar de peuterstartgroep gaat.
Hier vindt u meer informatie over VVE


GGD rapport
De GGD-inspectie inspecteert jaarlijks of de voorzieningen voor kinderopvang, voorscholen en buitenschoolse opvang aan de wettelijke eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen voldoen. Zo ook bij Startpunt. Deze rapportages zijn inzichtelijk voor iedereen en staan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Kijk hier voor de jaarlijkse inspectierapporten GGD


Certificaat samenwerken aan kwaliteit