De Ukkenburcht (Chr.)

Scheer 1 8303 KN Emmeloord

deukkenburcht@start-punt.com

06-12062632

LRK nummer: 179798042

Facebook 


pedagogisch medewerkers:

Inge Brouwer

Elske Zwanenburg

Simone Zwemer


Wij zijn de volgende dagdelen open:

Maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend. Donderdag de hele dag. 


Aanmelden


Openingstijden:

ochtend brengen
ochtend halen
middag brengen
middag halen
8:30  12:0013:0015:30GGD rapport

De GGD-inspectie inspecteert jaarlijks of de voorzieningen voor kinderopvang, voorscholen en buitenschoolse opvang aan de wettelijke eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen voldoen. Zo ook bij Startpunt. Deze rapportages zijn inzichtelijk voor iedereen en staan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Bekijk hier het jaarlijks GGD-inspectie rapport voor de Ukkenburcht


Certificaat samenwerken aan kwaliteit