Het Konijnenhol

Wildzang 16 8309 BD Tollebeek

hetkonijnenhol@start-punt.com

06-27265838

LKR nummer: 279628328

Facebook 


pedagogisch medewerkers:

Laura Rauw-Jak
Michelle Franke-Rebel
Annelies Bartels-van Dijk


Wij zijn de volgende dagdelen open:

maandag- t/m donderdagochtend.


Aanmelden


Openingstijden:

ochtend brengen
ochtend halen
middag brengen
middag halen
8:3012:00GGD rapport

De GGD-inspectie inspecteert jaarlijks of de voorzieningen voor kinderopvang, voorscholen en buitenschoolse opvang aan de wettelijke eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen voldoen. Zo ook bij Startpunt. Deze rapportages zijn inzichtelijk voor iedereen en staan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

Bekijk hier het jaarlijks GGD-inspectie rapport voor het Konijnenhol


Certificaat samenwerken aan kwaliteit