Het Speelkasteel

Skagerak 1 8303 VA Emmeloord

hetspeelkasteel@start-punt.com

06-57067945

LRK nummer: 335037471


Pedagogisch medewerkers:
Sabiene Boshuizen
Ryanne van Eekeren
Wendy van der Zwaag
Esther Roffel


Wij zijn de volgende dagdelen open
:

Maandag t/m vrijdagochtend.


ochtend brengenochtend halen    middag brengen   middag halen
8.30 uur12.00 uur----


De GGD-inspectie inspecteert jaarlijks of de voorzieningen voor kinderopvang, voorscholen en buitenschoolse opvang aan de wettelijke eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen voldoen. Zo ook bij Startpunt. Deze rapportages zijn inzichtelijk voor iedereen en staan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Bekijk hier het jaarlijks GGD-inspectie rapport voor het Speelkasteel