Het Speelkasteel

Skagerak 1 8303 VA Emmeloord

hetspeelkasteel@start-punt.com

06-15266323

LRK nummer: 335037471


Pedagogisch medewerkers:
Geertje de Jong
Ankie de Wit
Esther Roffel

Wij zijn de volgende dagdelen open:

Maandag en donderdag de hele dag. 
Dinsdag- woensdag- en  vrijdagochtend.

ochtend brengenochtend halen    middag brengen   middag halen
8.30 uur12.00 uur12.45 uur15.45 uur


Heeft uw kind een VVE indicatie? Dan krijgt uw kind meer uren aanbod, in totaal 960 uur verspreid over 60 weken.
Tussen de leeftijd van 2 - 2,5 jaar mag uw kind opbouwen, vanaf 2.5 jaar wordt u kind geacht 16 uur per week naar de peuterstartgroep te gaan. 
Voor locatie het Speelkasteel geldt dat uw kind met VVE-indicatie vanaf 2,5 jaar 5 ochtenden of 4 ochtenden + 1 middag naar de peuterstartgroep gaat.
Hier vindt u meer informatie over VVE. 


GGD inspectie rapport.
De GGD-inspectie inspecteert jaarlijks of de voorzieningen voor kinderopvang, voorscholen en buitenschoolse opvang aan de wettelijke eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen voldoen. Zo ook bij Startpunt. Deze rapportages zijn inzichtelijk voor iedereen en staan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Bekijk hier het jaarlijks GGD-inspectie rapport voor het Speelkasteel