t Hoekje

Zuidwend 4 8314 AA Bant

thoekje@start-punt.com

06-82971867

LRK nummer: 114725196

Facebook 


pedagogisch medewerker:

Yvonne van Nus-Riemersma

Wij zijn de volgende dagdelen open:

maandag-, dinsdag, woensdag en donderdagmorgen

Aanmelden

Openingstijden:

ochtend brengen
ochtend halen
middag brengen
middag halen
8:15
12:15Heeft uw kind een VVE indicatie? Dan krijgt uw kind meer uren aanbod, in totaal 960 uur verspreid over 60 weken.
Tussen de leeftijd van 2 - 2,5 jaar mag uw kind opbouwen, vanaf 2.5 jaar wordt u kind geacht 16 uur per week naar de peuterstartgroep te gaan.
Voor locatie 't Hoekje geldt dat uw kind met VVE-indicatie vanaf 2,5 jaar 4 ochtenden naar de peuterstartgroep gaat.

Hier vindt u meer informatie over VVE-indicatie


GGD rapport

De GGD-inspectie inspecteert jaarlijks of de voorzieningen voor kinderopvang, voorscholen en buitenschoolse opvang aan de wettelijke eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen voldoen. Zo ook bij Startpunt. Deze rapportages zijn inzichtelijk voor iedereen en staan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Bekijk hier het jaarlijks GGD-inspectie rapport voor 't hoekje


Certificaat Samenwerken aan kwaliteit