t Hoekje

Zuidwend 4 8314 AA Bant

thoekje@start-punt.com

06-82971867

LRK nummer: 114725196

Facebook 


pedagogisch medewerker:

Yvonne van Nus-Riemersma
Carina Schreiber

Wij zijn de volgende dagdelen open:

maandag-, dinsdag, woensdag en donderdagmorgen

Ook bieden wij voor- en naschoolse opvang aansluitend op de peuterstartgroep aan.

Aanmelden


Openingstijden:

ochtend brengen
ochtend halen
middag brengen
middag halen
8:15
11:45GGD rapport

De GGD-inspectie inspecteert jaarlijks of de voorzieningen voor kinderopvang, voorscholen en buitenschoolse opvang aan de wettelijke eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen voldoen. Zo ook bij Startpunt. Deze rapportages zijn inzichtelijk voor iedereen en staan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Bekijk hier het jaarlijks GGD-inspectie rapport voor 't hoekje


Certificaat Samenwerken aan kwaliteit