De Kliederkatjes

Graaf Florislaan 16 8312 AX Creil

dekliederkatjes@start-punt.com

06-12569306

LRK nummer: 223640219

Facebook


pedagogisch medewerkers:

Gerrie van Binsbergen
Jeanette Holtslag-Ruyter 


Wij zijn de volgende dagdelen open:

maandagmorgen / woensdagmorgen / vrijdagmorgen


Aanmelden


Openingstijden:

ochtend brengen
ochtend halen
middag brengen
middag halen
8:00
12:00GGD rapport

De GGD-inspectie inspecteert jaarlijks of de voorzieningen voor kinderopvang, voorscholen en buitenschoolse opvang aan de wettelijke eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen voldoen. Zo ook bij Startpunt. Deze rapportages zijn inzichtelijk voor iedereen en staan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Bekijk hier het jaarlijks GGD inspectierapport van de Kliederkatjes

Certificaat samen werken aan kwaliteit