De Kliederkatjes

Graaf Florislaan 16 8312 AX Creil

dekliederkatjes@start-punt.com

06-12569306

LRK nummer: 223640219

Facebook


pedagogisch medewerkers:

Gerrie van Binsbergen
Jeanette Holtslag-Ruyter 
Mariska Schoenman


Wij zijn de volgende dagdelen open:

maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend.

Aanmelden

Openingstijden:

ochtend brengen
ochtend halen
middag brengen
middag halen
8:00
12:00Heeft uw kind een VVE indicatie? Dan krijgt uw kind meer uren aanbod, in totaal 960 uur verspreid over 60 weken.
Tussen de leeftijd van 2 - 2,5 jaar mag uw kind opbouwen, vanaf 2.5 jaar wordt u kind geacht 16 uur per week naar de peuterstartgroep te gaan.
Voor locatie de Kliederkatjes geldt dat uw kind met VVE-indicatie vanaf 2,5 jaar 4 ochtenden naar de peuterstartgroep gaat.

Hier vindt u meer informatie over VVE-indicatie


GGD rapport

De GGD-inspectie inspecteert jaarlijks of de voorzieningen voor kinderopvang, voorscholen en buitenschoolse opvang aan de wettelijke eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen voldoen. Zo ook bij Startpunt. Deze rapportages zijn inzichtelijk voor iedereen en staan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Bekijk hier het jaarlijks GGD inspectierapport van de Kliederkatjes

Certificaat samen werken aan kwaliteit