Vrijwilligers

Vrijwilligers

Op een aantal locaties maken we gebruik van vrijwilligers. Alle vrijwilligers moeten een verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen overleggen. Voor meer informatie over vrijwilligers en vrijwilligersbeleid kunt u terecht op de locatie.